icon

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर अँड हिंदी प्राध्यापक परीक्षा प्रवेशपत्र......!

Updated On : 12 डिसेंबर 2019


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission CGL] मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर अँड हिंदी प्राध्यापक परीक्षा (TIER-I) प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे.

परीक्षा दिनांक : २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी.

Important Links
अधिक माहिती
वेबसाईट लिंक
नविन जाहिराती
नविन जाहिराती